*Forrester Research
**IT Policy Comp Group

Känner du igen dig?

Överöst med excelark och många frågor? Vi förstår utmaningen som CISO, CIO, DPO och Riskansvarig där antalet regelverk, standarder och krav kring informationssäkerhet ökar markant. Vi skapar de enkla verktyget som effektiviserar och ger överblick över ditt arbete.

Trots att många av dessa regelverk baseras på likartade principer om god riskhantering inom informations- och cybersäkerhet, ställs ofta liknande eller överlappande krav i olika formuleringar. Detta medför att högt reglerade organisationer upplever en tung administrativ börda. De tvingas upprepat svara på samma eller liknande frågor från olika regelverk.

Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal över lunchen och prata vidare. 

Erbjudande

Just nu har vi kostnadsfria piloterbjudanden där vi skapar en lösning för just ditt bolag. Spara tid samt få en bättre överblick!

Bli vår pilotkund

Kontakta vårt trevliga team

Behöver ni förenkla och effektivisera ert informationssäkerhetsarbete? Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan ge er en klarare överblick över era risker och kan jobba mer effektivt.