Utmaningen

Under de senaste åren har antalet regelverk, standarder och krav kring informationssäkerhet ökat markant. Många av dessa regelverk baseras på likartade principer om god riskhantering inom informations- och cybersäkerhet. Vi har intervjuat ansvariga på olika myndigheter och företag inom informationssäkerhet i olika branscher och många bekräftar samma sak. Detta upplevs som tungt, tråkigt och onödigt. De saknar en smidig lösning som ger bättre överblick och sparar tid.

 

“Förra veckan fick jag 390 frågor från en kund om våra processer och policies. Och de återkommer varje år…”
– IT-säkerhetschef –