Selma blir din säkerhetsportal

Alternativt kan vi skriva (gillar att fronta det)

Din skräddarsydda säkerhetsportal 

Här delar du information med utvalda kunder, kategoriserar och länkar deras frågor till standarder och krav som ger en översikt över eventuella brister för varje kund. När kunden uppdaterar sina svar fylls de i hos dig automatiskt för att minimera repetitivt arbete.

  Dela information

  I Selmas samarbetsportal delar du enkelt information med valda kunder 

  Kategorisera

  Kundernas frågor kategoriseras och länkas till standarder och krav och visar överlapp mellan olika ramverk

  Översikt och bättre kvalité

  Riskbedömning, mognadsgrad, prioritet och en enkel översikt över vilka luckor som finns för en viss kund 

  Automatisk synk

  När kunden uppdaterar sina svar fylls de i hos dig automatiskt 

  Enklare hantering

  Svaren kan återanvändas och frågor allokeras till en ansvarig 

  Allt på ett ställe

  Ger bra översikt över säkerhetsarbetet