Din skräddarsydda säkerhetsportal

Här delar du information med utvalda kunder, kategoriserar och länkar deras frågor till standarder och krav som ger en översikt över eventuella brister för varje kund. När kunden uppdaterar sina svar fylls de i hos dig automatiskt för att minimera repetitivt arbete.

Din skräddarsydda säkerhetsportal

Här delar du information med utvalda kunder, kategoriserar och länkar deras frågor till standarder och krav som ger en översikt över eventuella brister för varje kund. När kunden uppdaterar sina svar fylls de i hos dig automatiskt för att minimera repetitivt arbete.

Kontakta oss

  Dela information

  I Selmas samarbetsportal delar du enkelt information med valda kunder

  Kategorisera

  Kundernas frågor kategoriseras och länkas till standarder och krav och visar överlapp mellan olika ramverk

  Överblick och bättre kvalité

  Riskbedömning och en enkel överblick över vilka luckor som finns för en viss kund

  Automatisk synk

  När kunden uppdaterar sina svar fylls de i hos dig automatiskt

  Enklare hantering

  Svaren kan återanvändas och frågor allokeras till en ansvarig

  Allt på ett ställe

  Ger bra översikt över säkerhetsarbetet